Camera 1-Vero.png
Leidsche Rijn krijgt de hoogste woontoren van Utrecht

Het consortium met vastgoedontwikkelaar Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Eesteren (TBI) is de winnaar geworden van de selectieprocedure van de hoogbouw naast station Leidsche Rijn. Het consortium gaat drie torens ontwikkelen van 80, 100 en 140m hoog. In het project komen 1.128 woningen. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is beoogd belegger voor 886 woningen. Circa 60% van het programma bestaat uit sociale huurwoningen (279), middeldure huurwoningen (278) en zorgwoningen (125). Daarnaast zullen er 204 vrije sector huur- en circa 242 koopwoningen worden gebouwd. Architecten CIE (Branimir Medic, lead architect), KCAP, Geurst & Schulze en Karres & Brands tekenden voor het ontwerp.

Hoogbouw is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de dynamiek van de stad, de leefbaarheid op maaiveldniveau en bijdragen aan een betaalbare, sociale, inclusieve samenleving, waar mensen dicht bij hun werk wonen met goed vervoer binnen handbereik. Samen met Karres & Brands is het landschap in feite ‘naar boven gehaald’ in de vorm van een verticaal dorp met een ‘tiny forest’ op maaiveld en stadslandbouw op de verdiepingen. De historie en specifieke woonkwaliteit van de wijk Leidsche Rijn zijn uitgangspunten geweest in alle aspecten van het ontwerp. Het project krijgt o.a. 3.500 stallingsplekken voor fietsen, een rooftoprestaurant, een instructiebad, een sportcafé, gedeelde wasserettevoorzieningen, deel-logeerkamers, flexibele werkplekken, een keukenvoorziening voor groepen, maakateliers voor kunstenaars en diverse andere ontmoeting-plekken. Een ambitieus mobiliteitsconcept met onder meer 100 elektrische deelauto’s draagt bij aan de transitie van mobiliteit in de toekomst. 

MARK is ontworpen als een echte, verticale Utrechtse buurt, met een eigen karakter en tegelijkertijd verankerd in z’n omgeving. Alle woningen beschikken over goede buitenruimtes. Zelfs de hoger gelegen vrije sector huurwoningen beschikken over een buitenruimte aan de geluidsarme zijde. Uiteraard is deze buitenruimte afsluitbaar en als serre te gebruiken wanneer de weersomstandigheden er naar zijn. MARK brengt natuur, sporten en wonen samen en genereert daarmee nieuwe mogelijkheden voor het bekende, het nieuwe en het onverwachte.

MARK is het voorbeeld van een nieuwe type woonbuurt, levendig en divers, functioneel, maar ook ambitieus – waar collectiviteit in al zijn aspecten wordt gepromoot. MARK is onze visie voor een nieuwe manier van wonen in hoge dichtheid.

samen leven.jpg

MARK krijgt onder meer 3.500 stallingsplaatsen voor fietsen, een rooftoprestaurant, een instructiebad, een sportcafé, gedeelde wasserette voorzieningen, deel-logeerkamers, flexibele werkplekken, een keukenvoorziening voor groepen, maakateliers voor kunstenaars en diverse andere ontmoetingsplekken. Een ambitieus mobiliteitsconcept met onder meer 100 deelauto’s draagt bij aan de transitie van mobiliteit in de toekomst.

MARK IS SOCIAAL

 

Meer dan 60% van de woningen is sociaal, middelduur of bedoeld voor bewoners met een zorgbehoefte. Het ontwerp van MARK stimuleert bewoners en bezoekers elkaar te ontmoeten en samen gelukkig en gezond te leven. In plaats van het creëren van een eenzame wereld - waarin de lift het vervoermiddel is van niemand naar niemand – biedt MARK een groot aantal ontmoetingsruimten voor haar bewoners.

MARK IS GROEN

 

Duurzaamheid, circulariteit, gezonde verstedelijking en slimme mobiliteit zijn bij MARK onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied krijgt een plek bovenop de daken van MARK, in de vorm van ‘urban farming’ in rooftopkassen.

groen.jpg

MARK MAKEN WE 'SAOMPIES, VOOR UTRECHTERS, MET UTRECHTERS'

 

Wij realiseren ons goed dat we in dit project te maken hebben met een breed scala aan belanghebbenden en stakeholders. Ons motto is dan ook ‘Saompies, Voor Utrechters, Met Utrechters’. Toekomstige gebruikers, omliggende bewoners, kennisinstellingen en bedrijven, de gemeente en andere belanghebbenden worden in ons ‘hoogbouwlab’ nauw betrokken bij de ontwikkelingen en het proces.

743-181012-c02.jpg

MARK HEET IEDEREEN WELKOM

 

Een aanzienlijk deel van het woonprogramma bestaat uit huurwoningen. De sociale woningen en de middenhuurwoningen komen zowel in de laagbouw als in het onderste deel van de hoogbouw. MARK biedt ook ruimte aan kleinschalige en wijkgerichte zorgwoningen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als zij een zorg- of ondersteuningsvraag krijgen. De verschillende typen woningen zijn in het plan zoveel mogelijk gemengd. Daarmee wordt MARK een inclusief dorp, waarin iedereen z’n plek kan vinden.

743-181012-c04.jpg

Ook niet-bewoners zijn van harte welkom bij MARK. Het tiny forest en de hoogste verdieping zijn voor iedereen toegankelijk. Op 130 meter hoogte komt een restaurant met glazen balkon om over de gehele stad uit te kijken. De kassen op de torens kunnen verlicht worden en de kleuren van de Utrechtse evenementen aannemen. Zo fungeren ze als bakens voor de hele stad.

giro.jpg

Kortom, wij bieden u een landMARK die de oude en de nieuwe stad met elkaar verbindt, waar iedereen welkom is en waar alle Utrechters trots op kunnen zijn!

 

NADERE INFORMATIE

Voor nadere informatie over MARK kunt u contact opnemen via info@Stadswaarde.nl

locatie POI.jpg